MÀXIMES CERTIFICACIONS EN QUALITAT, SEGURETAT ALIMENTÀRIA I MEDI AMBIENT A SERHS FOOD

Dins de la piràmide de Serhs Food, els eixos de la qualitat i la seguretat alimentària formen part com uns dels aspectes estratègics fonamentals de l’activitat des de fa més de 40 anys. A més a més, un aspecte molt important dins l’empresa per millorar en la sostenibilitat i eficiència energètica en tots els cicles de producció va ser l’entrada en funcionament de la cuina d’Alt rendiment de Mataró (C.A.R.)

Estem molt contents des de Serhs Food que aquest any estem certificats com a primera i única empresa de restauració col·lectiva de l’Estat espanyol, en la Cuina d’Alt Rendiment, en la norma FSSC 22000 v5 i que també compta amb la ISO 9001:2015 sobre qualitat i la ISO 22.000:2018 sobre seguretat alimentària.
Tanmateix, l’Hospital Sant Jaume de Calella confia amb Serhs Food amb la gestió del servei de l’alimentació i fa 20 anys aproximadament que disposa de la certificació en la norma ISO 22.000:2018, així com també la ISO 14001:2015 sobre aspectes mediambientals.

Igual que l’Hospital Arnau de Vilanova (Lleida) confia amb Serhs Food duent-li a terme al complex sanitari i també està certificada en la ISO 22.000:2018 que acredita la màxima seguretat alimentària en tots els seus processos.

 

Serhs Food test prop, com a empresa, vol millorar al dia a dia per aportar el millor possible.
Hi ha una gran millora en els processos a considerar en cada una gràcies les normes internacionals i les noves versions de cada una, que van des de l’anàlisi de riscos i oportunitats (DAFO’s), a la introducció de noves accions com per exemple Food Defense o el Food Fraud, fins a la millora en comunicació tan externa com interna.
Així doncs, l’equip responsable d’aquesta gran i important gestió, format per un equip especialitzat i multidisciplinari de llarga trajectòria, es el departament de qualitat i dietètic de Serhs Food.