Un equip al vostre servei

Qui som a SERHS food Educa?

El nostre secret: la millor proposta per l’escola

Som una empresa de proximitat tant a nivell geogràfic com personal, oferint-vos respostes àgils a qualsevol necessitat.

El nostre objectiu

Dissenyar un projecte a mida de les necessitats, per oferir-vos el millor de tots nosaltres:

 • Màxima qualitat en matèries primeres i serveis
 • Experiència i coneixement
 • Rigor i professionalitat
 • Passió i il·lusió

SERHS food Educa

La nostra missió és continuar millorant per oferir béns i serveis a través d’una gestió acurada, amb un “know how” propi, cercant la participació activa i el treball en equip, procurant la creació de prosperitat i la generació de benestar per a totes les persones vinculades al grup.

La visió de SERHS food Educa és ser un referent en el nostre sector com a empresa catalana que actua sobre principis humans i amb criteris de qualitat, servei i eficàcia.

Els nostres valors són compartits, en tant que membres de SERHS, una gran corporació:

 • El nostre origen com a cooperativa des del 1975.
 • Les persones són el nostre principal actiu. El vessant humà tant intern com extern.
 • La diversificació i especialització en diferents camps.
 • Personalitzem el servei i proposem millores contínues.

SERHS food Educa en xifres

2.550

treballadors vocacionals

30.000 nens

són servits cada dia

8.000 Kg

de producció diària

1.400 socis

ens donen suport

Som una empresa responsable

L’objectiu és conciliar el creixement econòmic i la competitivitat amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient. Hem desenvolupat accions tant internes com externes que responen a la preocupació per ser una empresa responsable.

Ens ocupem de totes les qüestions de:

 • Gestió mediambiental
 • Qualitat dels productes i dels serveis
 • Prevenció de riscos laborals


Aquestes accions les treballem dins del Pla de Responsabilitat Social Corporativa el qual s’estructura en dues parts:

Desenvolupament de RRHH

Amb el nostre Pla Integral de desenvolupament de Recursos Humans treballem aspectes que permeten als nostres col·laboradors sentir-se motivats i alhora s’identifiquen amb la seva empresa. Per això tenim plans com:

 • Benvingut nadó
 • Programa d’ajuts familiars
 • Festa de la família SERHS
 • Participació accionarial dels treballadors
 • Ajudes socials a organitzacions

Pla de Gestió Transversal

Tant a les cuines in situ de les escoles com a la Cuina d'Alt Rendiment ajustem la producció a les necessitats de cada centre per evitar que s'hagi de llençar menjar. D'aquesta manera, tenim especial cura de:

 • Sistema de reutilització d'aigües residuals
 • Cuina sense fum
 • Mínima generació de residus
 • “Mermes” o menjar sobrer
 • Control de la producció

Tanmateix, en matèria administrativa, també ens comprometem amb el Medi Ambient i per això potenciem internament:

 • Pla de gestió documental
 • Expedient laboral digitalitzat
PUJA