De temporada i proximitat

Els productes que menjareu: ecològics i de proximitat

Ens encanta el KM 0!

A SERHS food Educa seleccionem els millors productes per als nostres millors clients: escollim proveïdors amb totes les garanties, utilitzem primeres marques i prioritzem la utilització de productes ECOLÒGICS, certificats per CCPAE i de PROXIMITAT.

SERHS food Educa

Productes que en algun moment de l’any, de manera natural a causa del seu cicle biològic, els trobem en el seu punt òptim de consum.

Es tracta principalment de:

  • Fruita
  • Verdura
  • Bolets
  • Peix

També s'adapta la presentació del producte segons l'estació, en quant a temperatura o textura.

Certificació ecològica

Amb producte ecològic: produïts sense l'ús de productes químics de síntesi ni OMG (transgènics), respectant el cicle vital de l’animal o planta.

Proximitat

Productes que es produeixen en un radi de distància entre productor i el consumidor relativament proper. Perquè ens agrada potenciar els productes de la nostra terra i fomentem així l’economia local.

Els nostres còmplices per a servir-vos

Aquests són alguns dels nostre proveïdors homologats pel nostre departament de compres: 

Tots ells compleixen les pautes i controls exigits per a ser homologats

Els centres només treballen amb el llistat que els proporcionem, per tal que qualsevol incidència sigui comunicada de forma immediata al Departament de Compres, obrint una no conformitat i realitzant-ne el seguiment adequat.

Els nostres menús: gustosos, saludables i equilibrats

Conscients de la importància de l’alimentació que donem als nens i nenes, serà el nostre Departament de Dietètica i Nutrició qui confeccioni i controli els menús que oferim, així com d’elaborar menús especials per al·lèrgies i intoleràncies.

Dieta Mediterrània

Els menús es basen en la Dieta Mediterrània, amb totes les aportacions nutricionals necessàries i amb aliments de tots els grups alimentaris, combinats de forma sana i equilibrada.

Menús especials

Realitzem dietes especials per al·lèrgies i intoleràncies i per raons religioses o culturals

Recomanacions dietètiques

menus saludables a serhs food educa
Aportem recomanacions i consells pel sopar per fomentar una alimentació saludable

Directrius Sanitàries

menus saludables que compleixen les directrius sanitàries
Seguim les directrius i les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Ens alineem amb el discurs del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya  (CODINUCAT) i l’estratègia NAOS (Estratègia per la nutrició, activitat física i prevenció de l’obesitat) del “Ministerio de Sanidad”.

Seguim les guies d'alimentació saludable en l’etapa escolar editades per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

Amb total confiança i qualitat

La constant implantació de les més altes certificacions de qualitat i la millora contínua dels processos productius ens han permès un creixement continuat,  constant i segur.

                      
PUJA